E`lonlar

Diqqat Tanlov!

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-oktabrdagi 548-F-sonli farmoyishining 4-bandi ijrosini ta’minlash maqsadida, NavoiyviloyatiNavoiyshahridagi “Yoshlik” MFYva unga tutash hududdagi mahallalarni rivojlantirish uchun Navoiyviloyat hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” Injinering kompaniyasi buyurtmachiligida hududlarni rivojlantirishning yagona konsepsiyasi – “Master-reja”ni ishlab chiqish bo‘yicha xizmatlar sohasi rivojlangan mamlakatlarning konsalting, arxitektura va loyiha kompaniyalari ekspertlari bilan “Master-reja”larni ishlab chiqish bo‘yicha istisno tariqasida eng yaxshi takliflarni tanlash maqsadida tanlov e’lon qiladi:

“Master-reja”larni ishlab chiqish jarayonini 2023-yil 1-martga qadar yakunlash, ularni viloyat qurilish bosh boshqarmalari huzuridagi hududiy arxitektura-shaharsozlik Kengashlari bilan kelishgan holda tasdiqlash talab etiladi.

Xorijiy kompaniyalar tomonidan master rejalarni ishlab chiqish takliflari va boshqa tegishli hujjatlarni taqdim etish muddati 2023-yil 20 - yanvarga qadar..

Loyiha topshirig‘i: Yuklab olish

 

Takliflarni taqdim etish uchun:

Buyurtmachi: Navoiy viloyat hokimligi Yagona Buyurtmachi Xizmati Injiniring Kompaniyasi

Elektron pochta: yabx@exat.uz yabx-devon@nv.uz navoi.yabx@mail.ru

Telefon: +( 998) 79 – 224 – 0881 + (998) 79 – 224 1511 

Manzili: O‘zbekiston,210100, Navoiy shahar, Navoi ko’chasi 63-uy.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

  Внимание, внимание! 

В целях обеспечения исполнения пункта 4 Указа № 548-Ф Кабинета Министров Республики Узбекистан от 4 октября 2022 года, для развития МСГ “Ёшлик” и прилегающии территории, города Наваи Наваийской области Инжиниринговой компания в лице заказчика Наваийского областного хакимията "Единая служба заказчика" объявляет конкурс с участием экспертов консалтинговых, архитектурных и проектных компаний развитых стран с целью отбора лучших предложений по разработке "Мастер- планов" - единой концепции развития территорий:

Требуется завершить процесс разработки "Мастер- планов" к 1 марта 2023 года, утвердив их по согласованию с территориальными архитектурно-градостроительными советами при главных управлениях регионального строительства.

Крайний срок подачи предложений по разработке мастер- планов и других соответствующих документов иностранными компаниями до 20 января 2023 года.

Задача проекта: Скачать

Критерии оценки:

Качество технического утверждения (см. +подход): 30%.

Качество проектной команды (персонала): 20%.

Портфолио и аналогичные проекты (опыт) 20%.

План работы (таблица) 10 %.

Финансовое предложение (цена): 20%

Для подачи предложений:

Заказчик: Инжиниринговая компания Навоийкого областного Хакимията

Электронная почта:yabx@exat.uzyabx-devon@nv.uz navoi.yabx@mail.ru

Телефоны: +( 998) 79 – 224 – 0881 + (998) 79 – 224 1511 

Адрес: Узбекистан, 210100, город Наваи, улица Наваий 63 дом.

______________________________________________________________________________________________________________________

  Attention Announcement !

In order to ensure the implementation of  4th paragraph of the order № 548 dated on October 4, 2022 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan for the development of master plans of the "Yoshlik"   neighborhood and its neighboring areas in Navoi city . The government of Navoi region together with "unified client service" Engineering Company which considers the development of the concept of the areas - the field of "Master-plan" development services announces a competition with experts from consulting, architecture and project companies of developed countries to select the best projects for the development of "Master-plans" with exception.

   It is required to complete the development process of "master plans" and approve them in agreement with the regional architectural and urban planning councils under the regional construction chief administrations by March 1, 2023.

The deadline for foreign companies to submit proposals for the development of "master plans" and other relevant documents is until January 20, year 2023.

 

Technical assignment : Download

Evaluation criteria:

  1. Technical approval quality (vision+approach): 30%.
  2. Quality of the project team (employees): 20%.
  3. Portfolio and similar projects (experience) 20%.
  4. Work plan (scedule) 10%.
  5. Financial offer (price): 20%.

 

To submit proposals:

Client: Engineering Company of the Navoi regional government

Email: yabx@exat.uzyabx-devon@nv.uz navoi.yabx@mail.ru

Phone: +( 998) 79 – 224 – 0881 + (998) 79 – 224 1511 

Mailing address: Uzbekistan,210100 , Navoi city, Navoi 63.

Rahbariyat

Navoiy viloyat hokimligi "Yagona Buyurtmachi xizmati" injiniring kompaniyasi ma muriy raxbariyati to g

Bo`sh ish o`rinlari to`g`risida

Navoiy viloyati hokimligi “Yagona buyurtmachi xizmati” injiniring kompaniyasi rahbarlarini (direktor, direktor

Kompaniya tarkibiy bo`limlari

KADRLAR VA MAXSUS ISHLAR BO YICHA BO lIMI Hodimlar: 1. Quvandikova Dilafruz Hamdamovna - bo lim boshlig i 2. Nazarova

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321 qarori

Kapital Qurilish sohasida buyurtmachi xizmati faoliyatini tubdan isloh qilish chora-tadbirlari to g risida

O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 31 yanvardagi 46 sonli qarori

Qurilish sohasida elektron davlat xaridlarini tashkil etish va amalga oshirish tartibini takomillashtirish